Problemes matemàtics (1 de 2)

El 70% dels estudiants no entenen els problemes matemàtics. I, tot i així, continuem utilitzant els mateixos mètodes i materials.

A molts estudiants no els agraden els problemes matemàtics.

Per què?

Bàsicament, perquè no saben com resoldre'ls. Ignoren els passos a seguir per arribar a una solució. Se senten impotents.

A més, al no veure la lògica, no apliquen allò que han après a la vida quotidiana: no veuen el sentit real i pràctic de les matemàtiques.

Per resoldre-ho, hem d'abandonar els quaderns que només presenten un llistat de problemes sense ensenyar a pensar.

Si volem ajudar el nostre alumnat i preparar-lo per al futur, hem d'ensenyar-los el procés mental que porta a resoldre qualsevol problema matemàtic.

Aquest és l'objectiu de la sèrie de quaderns Dominar els problemes matemàtics de Boira Editorial.

Els quaderns guien l'alumnat en els passos següents:

PAS 1: Llegir per identificar les dades triplement.

- Dades numèriques: si són 5, 8, etc.

- Dades explicatives: si són cavalls, llibres, etc.

- Dades simbòliques: en problemes de suma-resta només hi ha P (parts) i T (totalitat), és a dir PPT. En els problemes de multiplicació-divisió, hi ha U (unitat que es repeteix), V (el nombre de vegades que es repeteix) i T (la totalitat), és a dir, UVT.

Ho remarquem: no n’hi ha prou amb la comprensió lectora, cal identificar les dades triplement.

Exemple:

PAS 2: Ordenar les dades en un diagrama de resolució.

PAS 3: Decidir, a partir del diagrama, quina operació s'ha de fer i calcular-la.

En els problemes de suma-resta, per trobar una P (part) sempre cal restar l'altra P (part) del Total. En canvi, per trobar la T (total) sempre cal sumar les P (parts).

En el cas de multiplicació-divisió, per trobar la T (total) cal multiplicar la U (unitat) per les V (vegades); per trobar les V (vegades) cal dividir la T (total) entre les U (unitats); i per trobar les U (unitats) dividim la T (total) entre les V (vegades).

PAS 4: Escriure la resposta i valorar si és lògica.

Si és una suma-resta, la T (total) sempre serà més gran que les P (parts). Si és una multiplicació-divisió, la T sempre serà el resultat de multiplicar les Vegades per les Unitats.

Seguint aquests quatre passos, s'ensenya l'alumnat a pensar i evitem embussos cognitius.

Els quaderns Dominar els problemes matemàtics ensenyen aquests passos des dels problemes més senzills, fins a aquells més complexos de diverses operacions i resolts per camins diferents que incloguin fraccions, mesures...

Ensenyar a pensar és la diferència amb altres mètodes!

Et ve de gust conèixer una metodologia diferent i innovadora per ajudar el teu alumnat?

Descarrega't el Manual del docent a:
https://boiraeditorial.com/ca/cataleg/problemes-matematics-sense-esforc

Aconsegueix mostres dels quaderns de l'alumnat a:
https://boiraeditorial.com/ca/mostres-gratuites-2019