VÍDEO CURS: Ensenyar a pensar

Segons els estudis, en quinze anys la meitat de les feines en què treballaran els nostres estudiants, encara no existeixen. Això significa que l'escola està educant per a un món que encara no ha nascut. Tot un repte!

Observant aquest escenari, com podem ajudar el nostre alumnat?

La millor resposta que se'ns ocorre és aquesta: ensenyant-los a pensar. En un món canviant, aconseguir tenir un pensament abstracte, un pensament crític i saber aplicar-lo a les diferents matèries i àrees del coneixement, serà clau.

Com ensenyar a pensar al nostre alumnat és, precisament, el que s'aprèn en aquest curs online gratuït.

» INTRODUCCIÓ