VÍDEO CURS: Ensenyar a pensar

Capítol 5: Explicitar processos mentals

"Estudia", "pensa"; "Fixa't", "escolta", "posa atenció"...

Són paraules que fem servir diàriament a l'aula, pressuposant que el nostre alumnat les comprèn exactament igual que nosaltres. Però aquestes paraules, per si soles, estan buides de significat: poden significar coses molt diferents per a cada persona.

» CAPÍTOL 5: Explicitar processos mentals

» ANNEX (I): Poesia

» ANNEX (II): E-Book