Dominar les taules » Capítol únic

Dominar les taules de multiplicar

(Cicle inicial de primària)

T’oferim també un document en PDF, a manera de recordatori i reforç:

Per aplicar aquesta metodologia a l'aula, et recomanem el quadern

DOMINAR LES TAULES DE MULTIPLICAR

de Daniel Gabarró.

Disponible en català i castellà.